Construcció d’un arc de ferradura

Arcs de ferradura de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
Arc de ferradura de Sant Vicenç d'Obiols.
Si no s’indica la font, totes les fotos i plànols son de Jaume Espinalt
(per saber-ne més, seguiu enllaç)
Figura 103 (A)
-          Arc Islàmic – Cordovès. Te un radi = (R) per l’entredós situat a la “cintura” de l’arc (observis que la cintura no es correspon amb la base de l’arc); un radi per l’extradós situat a R/5 per damunt de la “cintura” i un tercer radi situat a R/2 per sota de la cintura, amb aquest obtindrem el triangle de referència per el tall de les dovelles, i la base de l’arc o imposta (motllura o sortint de pedra damunt la qual assentem la cintra per construir l’arc o la volta, en aquest cas discorre longitudalment al llarg de la nau)
-          Te una única dovella central que fa les funcions de clau.

Figura 103 (B)
-          Arc visigòtic. Te un únic radi per l’entredós i l’extradós.
-          La base de l’arc es situat a 1 part de R/3 per sota de la cintura.
-          Observis que te dues dovelles per travar la volta, no te una única dovella per fer les funcions de clau.

Figura 103 (C)
-          Arc de ferradura. La base de l’arc es situat a 2 parts de R/5 per sota de la cintura.
-          El radi per el tall de les dovelles es el mateix que l’entredós i extradós.
-          Te una única dovella a la clau per travar l’arc.

Figura 103 (D)
-          A partir d’un cercle on hi hem dibuixat un pentacle, podem calcular amb tota facilitat un arc de ferradura preromànic. El radi per el tall de les dovelles es el mateix que l’entredós i extradós i coincideix amb el centre de l’estrella.
-          Observis que els dos peus de l’estrella ens indiquen clarament la línia d’impostes i l’amplada del pas.

Figura 103 (E)
-          Aquest model te una petita trampa, no deixa d’esser una evolució negativa de l’arc anterior, observis que el realçat fins els peus del pentacle, esta fet d’un farcit de pedres i morter per tal de simular un autèntic arc de ferradura.
-          Els paletes sabien construir arcs “romans” peraltats però el clergat els volia “bizantins”, d’aquesta manera els enganyaven i tots contents.

Figura 103 (F)
-          Es una evolució positiva del primer model, observis com els muntants inferiors es van tancant per la part superior augmentant la llum de pas sense perdre solidesa l’arc.