La disposició dels carreus d’una volta gòtica

Si no s’indica la font, totes les fotos i plànols son de Jaume Espinalt
Figura 105-D (A)
El dibuix mostra les filades dels carreus de mig tram de volta (costats Nord i Est), sabem que les filades neixen a les impostes, capitells, etc. i pugen i es tanquen per la part superior, en aquest cas veiem que el carcanyol (costat Nord) comença a pujar amb una petita inclinació però arriba al cap d’amunt completament paral·lel i la juntura amb l’altre costat es fa sense cap problema com ho veiem en la secció A-1. Al mateix temps, van coincidint totes les filades en el lliurament amb el nervi diagonal. Aquest model de volta és el que podem veure a la Seu de Manresa i a la següent fotografia.
Figura 105-D (B)
El dibuix mostra les filades dels carreus de mig tram de volta (costats Sud i Oest), sabem que les filades neixen a les impostes, capitells, etc. i pugen i es tanquen per la part superior, en aquest cas veiem que les filades gairebé van perpendiculars als nervis diagonals, aquest fet provoca que quan arriben a l’aresta superior, no es lliurin paral·leles, sinó formant una espècie d’espina, en conseqüència l’acabat no es del tot agradable i cal tapar les juntes amb un nervi longitudinal. Aquest nervi longitudinal (secció B-2) es “sustentat” per les dovelles dels seu costat que l’aguanten, d’altre manera cauria per gravetat. Al contrari del nervi diagonal, que entre d’altres funcions te d’ajudar a “sustentar” la volta, ho podem veure a la secció B-3. Aquest model de volta el podem trobar a les primitives esglésies gòtiques franceses i una variació del model el trobarem en el primer tram de la catedral de Barcelona (següent fotografia).