Construcció de l’arc de tres centres

Aquests arcs reben diferents noms: arc escarser; arc rebaixat; arc de cripta. Tenen en comú que la fletxa es inferior al radi. 


Arc rebaixat o de cripta de la Seu de Manresa. 


Si no s’indica la font, totes les fotos i plànols son de Jaume Espinalt
Figura 105-F 

 • Dibuix (A) Coneixem el diàmetre o llum de l’obertura i la fletxa que donarem a l’arc. Continuem la fletxa per la part inferior del dibuix. 
 • Marquem els tres punts (1) equidistants dels extrems i en el lloc on l’experiència ens dirà com volem finalment l’arc. (es poden fer diferents proves fins trobar el model que més agradi). 
 • Unim dos dels punts (1), trobem el seu centre i tracem una perpendicular que talli a (2) la prolongació inferior de la fletxa. 
 • Des del punt (2) i amb radi fins la part superior de la fletxa, tracem un arc que sobresurti per els costats de la llum prevista. 
 • Des dels punts (1) situats sobre el diàmetre tracem dos cercles amb radi fins l’extrem de la llum. 

 • Dibuix (B) Coneixem el diàmetre o llum de l’obertura i la fletxa que donarem a l’arc. Aquest arc es molt més elegant que el primer però te més elaboració. 
 • Continuem la fletxa per la part inferior del dibuix. 
 • Prenem la fletxa per radi i marquem sobre el diàmetre el punt (1) dividim en 3 parts el segment de diàmetre restant. Agafem una d’aquestes parts, la multipliquem per quatre i amb aquesta mesura marquem des del centre els dos punts sobre el diàmetre (2) 
 • Prenem per radi la mesura entre (2) i l’extrem, dibuixem un segment d’arc. Amb el mateix radi i des de l’extrem del diàmetre tracem un altre segment d’arc que talli el que acabem de dibuixar a (3) Repetim el procés al altre costat. 
 • Tracem una línia del punt (3) al vèrtex superior, li trobem el centre i tracem una perpendicular fins que talli la part inferior de la fletxa. Des d’aquest punt i amb radi fins la part superior de la fletxa, tracem un arc que sobresurti per els costats de la llum prevista. 

 • Dibuix (C) Coneixem el diàmetre o llum de l’obertura i la fletxa que donarem a l’arc. Aquest arc era el més fàcil de fer i el més habitual. Es dibuixava a mida natural i sobre un suport sòlid. 
 • Des del centre tracem un semi arc d’acord amb el diàmetre major per la part superior del dibuix. 
 • De l’extrem superior de la fletxa tracem una horitzontal que talli el cercle per ambdós costats, punts (2) D’aquests mateixos punts baixem unes verticals fins que tallin el diàmetre major, punts (3) 
 • Es claven uns claus en els punts (3) i vèrtex superior. Es lliga un cordill al primer punt (3), es passa per darrera el clau del vèrtex i es lliga ben tensat en el segon clau (3) 
 • Es treu el clau del vèrtex i amb el mateix clau es va descrivint l’arc començant per un extrem del diàmetre fins l’altre. 

Aquests arcs doblats simètricament ens permeten una obertura el·líptica en el mur d’un edifici.