Sant Jaume de Timor


Una perspectiva general de l’església i el castell de Timor al fons.
Ens diuen a Wikipedia que: “...és una església del poble de Sant Pere dels Arquells, al municipi de Ribera d'Ondara (Segarra)...”
Aquest treball va començar de forma rutinària com tots els altres: estudi previ, visita in situ, fotografies, dibuixos, prendre unes quantes mides i continuar cap el següent edifici. L’anàlisi posterior al meu despatx va comportar un seguit de sorpreses, el que va motivar un segon desplaçament i un estudi molt més acurat de l’edifici. Ho trobem definit com un edifici romànic d’una sola nau amb volta apuntada per col·lapse de la original i absis rectangular en substitució de l’original; a ponent hi ha un espai de mesures més reduïdes cobert amb volta de canó i que suportava un cor.
Res a dir de tota la primera part del redactat, però:
  • L’espai de ponent no suportava cap cor, era possiblement l’habitacle del sacerdot.
  • Com lliures un àbsida rectangular de sostre pla contra un arc presbiteral més alt que el sostre de l’àbsida?
Al fons l’àbsida amb el lliurament de les bigues del sostre pla, a la dreta la cornisa i al mig, l’arc presbiteral.
Per això mereix un bon estudi i es el que ha motivat dedicar-hi aquest treball.
L’edifici va col·lapsar per el costat Sud, es va endur la volta original i segurament alguna part de l’àbsida. La restauració posterior va consistir en un reforç atalussat molt potent d’aquest costat; la construcció d’una volta apuntada amb l’eliminació de l’arc toral central de la nau per innecessari i la substitució de l’àbsida original per una de rectangular amb una finestra allargassada en sentit vertical per obtenir més llum natural i un petit armari incrustat al mur a sota de la finestra. Curiosament no varen fer cap tipus d’actuació al costat Nord. Tenint en compte el desequilibri que tenia de provocar la potencia del costat Sud contra el costat Nord no es d’estranyar que en aquest costat no hi hagi quedat res en peu.
El costat Nord.
L’edifici original era exactament això, (àbsida i nau) la porta aniria al costat de ponent. Una segona reforma que gairebé m’atreviria a situar sobre el segle XV, va comportar la construcció d’un mòdul arquitectònic a ponent i el trasllat de la porta al costat Sud amb la incorporació d’una petita capelleta damunt la porta per posar-hi la imatge del sant.
Anem a veure les solucions aplicades a aquest mòdul per entendre com varen resoldre el tema de la diferencia d’altures de l’àbsida. A la part baixa (foto següent) hi tenim una volta de canó d’una gran qualitat, te el diàmetre més petit que la volta de la nau i a més la part superior d’aquesta volta (extradós) està al mateix nivell que la cornisa de la nau; per el fet d’estar centrada amb l’eix de la nau, fa que també el costat Sud estigui extraordinàriament reforçat, hi ha una banqueta de pedra a cada costat d’aquesta petita nau. Si haguessin volgut construir un cor, haurien fet un empostissat amb bigues i llates de fusta i una barana també de fusta, mai haurien fet una volta de pedra i una barana de carreus de més de 30 cm. de gruix.
El mur del final d’aquesta nau inferior, te un rebuidat que es de mal interpretar, possiblement hi hauria un petit altar (foto següent). Just al seu davant però ja a la volta hi ha un orifici per on baixava la corda de tocar la campana. Al fons al costat Nord hi ha una escala amb un angle de 90º que mena al primer pis i que està integrada dins el gruix del propi mur, encara s’observen restes d’una antiga porta. No cal dir que igual que el costat Nord de la nau tot aquest sector està desmanegat.

Al fons a la dreta es veu el començament de l’escala que menava al primer pis, unes restes de l’antiga porta. el rebuidat final i la banqueta del costat esquerra.
Reconec que hi ha vegades que no acabo d’entendre com treballaven els “arquitectes” d’aquella època. Si el costat Sud ja estava sobre dimensionat, es veu que encara no en tenien prou i per acabar-ho d’adobar varen construir al seu davant un altre mur d’un metre de gruix aproximadament que cobria tot el mòdul de ponent i el varen convertir en una escala amb uns graons alts i matussers que els hi permetia d’arribar a la teulada per fer-hi tasques de manteniment. A banda que es antiestètic i poc funcional, estava ubicat al mig del cementiri i al costat de la porta d’accés. Si aquest mur l’haguessin construït al costat Nord que només hi tenim un mur convencional i que encara hi varen construir una escala al seu interior, aquell sector no hauria caigut i no hauria desmillorat la imatge de la façana Sud o principal de l’edifici.

La fotografia no ens permet entendre on era aquesta escala exterior i com s’integrava amb l’edifici, per això es fan les maquetes.

La maqueta ens permet veure l’escala exterior a un costat del clos del cementiri i com varen “rebentar” la teulada per poder acabar d’accedir al campanar construint uns quants graons damunt la volta.
L’escala per accedir al primer pis del mòdul estava tancada per un envà i una porta segurament amb clau, això demostra que no era un espai públic sinó d’us privat. El primer pis tenia volta per arestes i en el xamfrà Sud-Est es conserva un carreu amb la doble arrencada dels dos arcs, te una estereotomia (art de tallar les pedres) tant perfecta malgrat que estigui tapat en part per l’arrebossat, que queda molt lluny dels treballs romànics i fins hi tot gòtics, d’aquí que parli d’un treball del segle XV, aquesta mateixa qualitat la troben en el tall de les dovelles de la volta del pis inferior.

A la part esquerra hi ha la volta apuntada i en vertical s’aprecia on acabava l’edifici antic. A continuació en el centre de la imatge, es pot veure el carreu que ens mostra l’arrencada de la volta per arestes del primer pis del mòdul de ponent i cap a la dreta un dels armaris integrats dins el mur Sud.
El dibuix ens permet veure tots els detalls que hem anat comentat: a l’esquerra l’entrada al cementiri, l’escala per pujar a la coberta, les banquetes de pedra dins la nau inferior, al fons la porta d’accés a l’escala que mena al pis superior i finalment la volta per arestes, al costat Sud hi ha els “armaris” integrats dins el gruix del mur (no visibles en aquesta vista)

La maqueta mostra els mateixos elements.

Podem apreciar un altre dels armaris integrats al mur, en aquest cas es just sota la cadireta o campanar; podem observar una espècie d’escala que hauria servit en algun moment per tasques de manteniment però que no era fàcil d’accedir-hi. Com a curiositat, els graons tenen una motllura i son fets segurament amb restes d’alguna cornisa.

La imatge ens permet veure en primer lloc (costat esquerra) la volta apuntada, la porta d’accés i el mòdul; es veu perfectament la diferència d’altures entre ambdues voltes, damunt el mòdul es poden veure dos dels armaris integrats en el gruix del mur Sud amb un separador mig esclafat fet amb un envà de maons.

Ens preguntaven al inici del treball com podíem lliurar un àbsida rectangular contra un arc presbiteral més alt que el sostre de l’àbsida. El següent dibuix ens mostra la resposta: varen construir un envà de maons damunt d’una biga per tapar el forat que quedava entre el sostre de l’àbsida i l’arc presbiteral. El treball d’envans amb maons estava perfectament integrat a l’arquitectura com element separador de les diferents habitacions dels castells o en aquest mateix edifici.

La paret de maons damunt una biga tapa el forat que havia deixat el col·lapse de l‘antiga volta de ¼ d’esfera de la primera àbsida.
Secció longitudinal del costat Nord. Podem observar el cementiri, el mòdul de ponent amb el rebuidat, l'escala i el primer pis; l'àbsida amb el sostre pla i el tancament fet amb una paret de maons.
Secció longitudinal del costat Sud. Podem observar la finestra de l'àbsida i l'armari o credença i en el primer pis del mòdul els tres armaris integrats.
Unes vistes generals de tot el complex.

La part central de la nau amb un color més clar mostra la part antiga i original de l’edifici.

La part més baixa de les teulades correspon al mòdul de ponent; al costat del camí i de la porta d’accés es veu perfectament el talús de pedra que varen construir per apuntalar la nau al costat Sud.

Finalment una imatge de les que no m’agrada de presentar perquè se que hi ha persones que els hi costa d'entendre, però si hi prenem una mica de paciència i ens hi fixem be ens explica tot el que hem vist d’aquest curiós edifici.(S’ha prescindit de totes les teulades, cementiri i terrasses per no complicar-ho més)

Església de Sant Pere de les Roques

  Sant Pere de les Roques es una església del terme de Santa Coloma de Queralt ( Conca de Barberà ). Enciclopèdia Catalana ens diu que: “És ...