Sant Salvador de Miralles (Veciana, Anoia)

Totes les referències que es troben a Internet i que ens parlen d’aquest edifici enrunat ens diuen exactament el mateix: “Església de planta rectangular (d’estil barroc) d'una nau, amb capelles a un dels costats i amb un petit cor al que s'hi accedia des del campanar. Aquest, està adossat a un vèrtex de l'església i és de planta quadrada i cobert a dues vessants. A l'església s'hi accedia per una porta lateral adovellada d'arc de mig punt. Al costat de l'església s'hi aixecava la rectoria i altres dependències tot actualment enrunat a excepció del campanar... L'edifici actual fou refet i beneït el 6 d'agost del 1767. El 1936 va ser cremat tot el conjunt...”

Enlloc trobem que es tracta d’una església romànica completament transformada en el segle XVIII i que en origen tindria una àbsida semicircular o una volta de canó com tantes d’altres.

El primer problema el tenim si observem el campanar, la qualitat de l’obra, el dimensionat del carreus, fins hi tot la ubicació: incrustat a un dels extrems de l’edifici; es una construcció que no te res a veure amb el mur de la dreta que segueix el pendent de la coberta o del mur perpendicular que veiem a l’esquerra que es correspon amb l’entrada a l’edifici. Hi veiem una construcció exempta que l’han envoltada d’obra.

Ens diuen que l’edifici nomes te capelles a un dels costats. La secció superior del següent plànol ens mostra una vista del costat Nord vist des de l’entrada (costat Sud). Podem apreciar una gran capella semicircular que ocupa tot l’àmbit de la nau, va des del cor fins el presbiteri, l’han obtingut rebaixant gruix del mur Nord tal com ho faríem amb un arc former.
La secció inferior ens mostra el costat Sud vist des del presbiteri. Podem apreciar l’escala que puja al campanar amb la seva porta i en un segon nivell la porta que accedeix al cor. Veiem la porta de l’església i a continuació dues capelles més petites i més fondes. Per poder obtenir aquesta fondària han sortit amb el mur cap l’exterior de la nau. La següent fotografia ens ho mostra.
La segona capella en realitat correspon a l’àrea presbiteral que també apreciem a la secció superior, la diferencia es que en aquest costat la capella tindria la funció de sagristia i de comunicador amb la rectoria. 
El presbiteri està precedit d’un arc toral i te una volta per arestes feta amb rajoles planes. La rajola es un element molt utilitzat en aquest edifici, el trobem a l’arc del cor i a tots els demès arcs o portes d’accés a les dependències eclesiàstiques.
Una finestra que em va cridar extraordinàriament l’atenció es troba dins l’àmbit del presbiteri al costat Nord, sembla la clàssica finestra romànica de doble esqueixada, però res d’això. El dibuix, potser es una mica difícil d’interpretar, ens mostra l’embocadura a l’àrea presbiteral i a un nivell força baix, tan es així que d’entrada pensava que era una credença, a continuació la “finestra” s’eleva en diagonal per sortir a l’exterior com una espècie de xemeneia just al nivell de la cota de la muntanya.
La fotografia ens mostra la connexió de l’església amb la rectoria a la façana Sud, en aquest indret possiblement hi havia l’àbsida romànica.

La fotografia ens mostra una part del campanar i els diferents volums de la façana principal, s’aprecia una anarquia total en la disposició dels carreus, dona la sensació que tenien un munt de carreus per terra i que els varen anar col·locant sense cap mirament.


Dues vistes en secció del costat Nord. Una curiositat d’aquest campanar es que a l’entrada hi ha una rampa que mena de la porta als graons, no em queda clar perquè hi varen posar la rampa en lloc d’un altre graó. El detall s’aprecia en la secció superior igual que la finestra que hi ha al costat de la mesa de l’altar.
Dues vistes en secció del costat Sud, s’aprecia la connexió entre la capella lateral petita amb el presbiteri i les dependències annexes.

Una vista general de l’església i les dependències annexes.
A continuació es presenta un seguit de fotos de la maqueta que ens expliquen detalls constructius de l’edifici a partir de l’eliminació de diferents murs.


Sense teulades.

Sense el mur Sud del campanar i la volta principal.

Sense el mur Sud.


Sense el mur Oest.